Klastrové doobedie v SIEA

Od administratorreprik

Dňa 02.07.2020 sa zástupcovia klastra REPRIK zúčastnili podujatia „Klastrové doobedie v SIEA“. V rámci ranného programu sa zúčastnili prvej časti seminára “Certifikácia klastrov”, kde hlavnou témou boli témy: Úloha Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy v hodnotiacom procese klastrov, európske klastrové platformy a ich význam, Hodnotenie výkonnosti klastrov Popoludní sa zúčastnili vybraní zástupcovia “STRETNUTIA PRACOVNEJ SKUPINY…