Stretnutie Klastrov

Od administratorreprik

V kancelárii REPRIK vo Zvolene sa dňa 05.11.2020 zúčastnili členovia klastrov NEK, IPEEK, REPRIK stretnutia, aby si vymenili vzájomné informácie o pôsobení a možných krokoch v rokoch 2020 – 2021. Vzájomne sa informovali o aktivitách…

REPRIK – online meetig SIEA

Od administratorreprik

Dňa 23.10.2020 sa REPRIK zúčastnil online meetingu, ktoré na požiadanie uskutočnila SIEA. Cieľom meetingu bolo podanie a odpovedí na otázky ohľadne zberného dotazníka ESCA. Predmetom bola prebiehajúca certifkácia klastra v ECCP. Zároveň zástupcovia Slovenskej inovačnej…

GREENPASS

Od administratorreprik

Zakladajúci člen združenia REPRIK sa zaoberá službou “Environmentálne hodnotenie dopadov na obyvateľa”. Viac o GREENPASe, sa dozviete v nasledujúcom súbore. Viac o  GREENPASS® poskytuje viditeľné, merateľné a porovnateľné efekty zelenej infraštruktúry aďalších technických konštrukcií na ich prostredie.GREENPASS®…