Zoznam členov a partnerov REPRIK

Bánovská regionálna rozvojová agentúra (BRRA)

95701 Bánovce nad Bebravou, Školská 31/22

obec Jesenské

980 02 Jesenské, Sobotská 10

BIC Consult s.r.o.

911 01 Trenčín, Opatovská 23 

NARA SK

960 01 Zvolen, A. Hlinku 2568/33, 

Živnostenské spoločenstvo Zvolen

96001 Zvolen, A. Hlinku 2568/33

Andromeda SK s.r.o.

054 01 Levoča, Poľná 35

EURO DRUŽSTVO BRATISLAVA

821 02 Bratislava, Sabinovská 10

ECOWA a.s.

971 01 Prievidza, Včelárska 1

Služby v správe – Ing.Jozef Javorský

949 01 Nitra, Bratislavská 29

TRRA Trenčín

911 01 Trenčín, Opatovská 23

BERBAK s.r.o.

95701 Bánovce nad Bebravou,  Školská 31/22 

EuroAsset

911 01 Trenčín, Opatovská 23

Ejoin s.r.o.

01841 Dubnica nad Váhom, Štúrova 1

SE-PRA EKO, s.r.o.

91101 Trenčín, Braneckého 1