Prvý informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Stretnutie Klastrov

Od administratorreprik

V kancelárii REPRIK vo Zvolene sa dňa 05.11.2020 zúčastnili členovia klastrov NEK, IPEEK, REPRIK stretnutia, aby si vymenili vzájomné informácie o pôsobení a možných krokoch v rokoch 2020 – 2021. Vzájomne sa informovali o aktivitách a výzvach, ktoré by im pomohli naplniť stanovené vízie a ciele.

REPRIK – online meetig SIEA

Od administratorreprik

Dňa 23.10.2020 sa REPRIK zúčastnil online meetingu, ktoré na požiadanie uskutočnila SIEA. Cieľom meetingu bolo podanie a odpovedí na otázky ohľadne zberného dotazníka ESCA. Predmetom bola prebiehajúca certifkácia klastra v ECCP. Zároveň zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry informovali o následných krokoch k príprave k certifikácie a podmienok pre získanie Bronzového certifikátu „European Cluster Management…

Vzdelávanie v oblasti zakladania a sieťovania registrovaných sociálnych podnikov

Od administratorreprik

Pomáhame zjednodušiť a uľahčiť zakladanie sociálnych podnikov a ich prepájanie. zložitosť cieľov a činností; Cieľom činnosti je pripraviť MSP a sociálne podniky pre nové programové obdobie 2021-2027. Činnosťou klastra REPRIK sú pravidelné informácie o nových poznatkoch ohľadne verejného obstarávanie, výziev a podnikateľských zámerov. Pozitívny vplyv na väčšinu účastníkov klastra a priemysel všeobecne; Uvedenou činnosťou členovia klastra dostávajú informácie…

Súťaž inovatívnych nápadov v TECHNICOM

Od administratorreprik

Dňa 25.6.2020 sa Reprik zúčastnil súťaži inovatívnych nápadov v Univerzitnom Vedeckom Parku TECHNICOM v Košiciach. Dnes Vám s radosťou oznamujeme, že sme vyhrali uvedenú súťaž a získali sme pobyt v Startup centre TUKE na dobu 6 mesiacov! Uvedených 6 mesiacov budeme spolupracovať s UVP TECHNICOM na nameranie hodnôt statiky, dynamiky, stanovenie retenčného objemu, času odtoku…