GREENPASS

Od administratorreprik

Zakladajúci člen združenia REPRIK sa zaoberá službou „Environmentálne hodnotenie dopadov na obyvateľa“. Viac o GREENPASe, sa dozviete v nasledujúcom súbore. Viac o  GREENPASS® poskytuje viditeľné, merateľné a porovnateľné efekty zelenej infraštruktúry aďalších technických konštrukcií na ich prostredie.GREENPASS®…

Testing circular methods in recycling – Miroboard

Od administratorreprik

Združenie REPRIK, sa zúčastnil,  v dňoch 2.-10.septembra 2020, kedy uskutočnil v rámci projektu CircleVET (018-1-DE02-KA202-005022) webinár – tréningové laboratórium zamerané na vzdelávanie v cirkulárnej ekonomike na pracovnej ploche recyklácie odpadov „Testning circular methods in recycling“.Osemnásť účastníkov z (v abecednom poradí) Fínska, Nemecka, Slovenska…

Workshop Certifikácia klastrov – SIEA

Od administratorreprik

Zakladajúci členovia klastra „REGIONÁLNY PRIEMYSELNÝ INOVAČNÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK“ sa zúčastnili workshopu, ktorý Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska. V rámci workshopu boli hlavnými témami: založenie klastrov registrácie…

Klastrové doobedie v SIEA

Od administratorreprik

Dňa 02.07.2020 sa zástupcovia klastra REPRIK zúčastnili podujatia „Klastrové doobedie v SIEA“. V rámci ranného programu sa zúčastnili prvej časti seminára „Certifikácia klastrov“, kde hlavnou témou boli témy: Úloha Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy v…

Regióny 2030

Od administratorreprik

12 júna sa niektorí zo zakladajúcich členov REPRIKu, zúčastnili verejnej diskusie pod názvom „REGIÓNY 2030 – partnerstvá pre súdržnosť“. Išlo o podujatie na podporu verejnej diskusie k aktuálnym témam regionálneho rozvoja a pre účinnejšie zapojenie…

Zelené riešenia

Od administratorreprik

Konateľ spoločnosti POH, s. r. o.,„rsp“, a predseda NARA-SK, ktorý je predsedom záujmového združenia „REGIONÁLNY INOVAČNÝ PRIEMYSLENÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK“ objasňoval možnosti Zelených riešení. Na otázky ohľadne možností zelených riešení a ich využitia zodpovedal…