Šiesty informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Deň klastrov v kraji Vysočina

Od administratorreprik

Dňa 7.12.2022 sme sa zúčastnili konferencie Dni klastrů v Kraji Vysočina v Českej republike spolu s klastrami IPEEK, NEK, TEEK a EEKTTK.   Organizátorom akcie bola Národní klastrová organizace (NCA). Cieľom konferencie bola všeobecná osveta…

Online stretnutie klastrov 28.11.2022

Od administratorreprik

V pondelok 28.11.2022 sa uskutočnilo online stretnutie zástupcov klastrov. Živo diskutovali o spoločnom prieniku činností jednotlivých klastrov, prepojenie. Výsledkom bude aj uzavretie Memoranda o spolupráci. Zástupcovia klastrov prejavili záujem o účasť na Dni Klastrov organizovanú NCA v…

Prezentácia REPRIKu na SŽK

Od administratorreprik

Dňa 24.11.2022 sme sa zúčastnili odborného podujatia k téme rozvoja odborných zručností, zapojenia živnostníkov a firiem do duálneho vzdelávania a spolupráce so strednými odbornými školami. Na seminári sme prezentovali klaster, naše úlohy a smerovanie do…