European Cluster Conference 2022

Od administratorreprik

REPRIK ako jediné zastúpenie klastrových organizácií zo Slovenska sa reprezentoval na medzinárodnej konferencii klastrových organizácií v Prahe. Klastrové organizácie sa zišli s cieľom preskúmať obchodné, investičné a partnerské príležitosti a rozvíjať prepojenia medzi európskymi hodnotovými…

Plánovaný workshop pre riešenie RCOH

Od administratorreprik

Dňa 20.09.2022 sa v Jesenskom bude konať pracovný workshop pre riešenie RCOH Gemer-Malohont. pozvanka RCOH GM 20-09-2022 Dňa 21.09.2022 sa vo Zvolene bude konať pracovný workshop pre riešenie RCOH UMR Zvolen.  pozvánka RCOH ZV 21-09-2022

Štvrtý informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Pracovný workshop RCOH UMR Zvolen

Od administratorreprik

Dňa 09.08.2022 sa vo Zvolene konal pracovný workshop.  Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora. Ako dôležitú tému okrem energetickej sebestačnosti videli zástupcovia jednotlivých sektorov práve vo vzdelávaní. Vzdelávanie je dlhodobý proces, ktorý…

Pracovný workshop RCOH Gemer-Malohont

Od administratorreprik

Dňa 04.08.2022 sa konal pracovný workshop v Jesenskom. Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora. Živá diskusia prebehla v rámci Energetickej sebestačnosti a potravinovej sebestačnosti/bezpečnosti, ako uviedol aj Ing. Pavel Koncoš, je to…

Pracovný seminár v Banskej Bystrici

Od administratorreprik

Dňa 08.07.2022 sa v Banskej Bystrici konal pracovný seminár členov a partnerov REPRIKu. Hlavnými témami stretnutia boli: Danube-2-Gas, oboznámenie sa s výsledkami za uplynulé obdobie Nosné témy klastra REPRIK RCOH GM Využitie grantov a výziev