Zapájame sa do duálneho vzdelávania

Od administratorreprik

Zapojili sme sa do projektu, v rámci ktorého sa od roku 2024 podieľame na systéme duálneho vzdelávania. Spolupracujeme so školami Obchodná akadémia Lučenec a Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Získali sme osvedčenie o spôsobilosti…

Stretnutie pre poľnohospodárov k vyhlásenej výzve

Od administratorreprik

REPRIK organizoval stretnutie pre poľnohospodárov k vyhlásenej výzve na investície do poľnohospodárskych podnikov. Záujemcom boli podané informácie s prezentáciami od projekčnej kancelárie, kde sa dozvedeli o plánovanej fyzickej realizácii diel a predpokladaných nákladoch. Okrem toho boli…

Agrokomplex 2023

Od administratorreprik

Vďaka partnerom z Miestnej akčnej skupiny Svornosť sme sa zúčastnili 48. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre dňa 18.8.2023. V stánku sme propagovali klastrovú organizáciu. Taktiež sme že boli pozrieť v stánku…

Ôsmy informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Workshop RIS4DANU

Od administratorreprik

Dňa 24. mája 2023 sme sa zúčastnili workshopu RIS4DANU v priestoroch SPACE Rimavská Sobota. Projekt priemyselný park Gemer „PPG“ hodnotili v dvoch skupinách zástupcovia podnikateľského sektora, akademickej obce, verejného sektora a samosprávy. Cieľom workshopu bolo…