Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám druhý informačno – vzdelávací Newsletter.

Newsletter 2hé vydanie 2022 REPRIK