Piaty informačno – vzdelávací Newsletter

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám piaty informačno – vzdelávací Newsletter.

Newsletter piate vydanie 2022 REPRIK

 

 
 
Translate »