2. Národná klastrová konferencia

Zúčastnili sme sa 2. Národnej klastrovej konferencie, ktorú organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Tento ročník sa zameral najmä na úlohu a prínos klastrov ako kľúčových inovačných hráčov v procesoch zelenej a digitálnej transformácie v Slovenskej republike. Podujatie sa konalo v Trnave v dňoch 11. – 12. marca 2024 v hoteli Holiday Inn.

Na konferencií sme nielen naviazali nové kontakty, ale aj sme upevnili naše existujúce vzťahy. Taktiež sme diskutovali o možnosti budovania Regionálnych Centier Obehového Hospodárstva (RCOH) a o tom ako efektívnejšie podporiť malé a stredné podniky v našom regióne.

Ďakujeme organizátorom zo SIEA a tešíme sa na ďalší ročník.

Translate »