Inovatívny priemyselný park

Základom činnosti v Inovatívnom priemyselnom parku je prepracovanie zeleného bioodpadu a stavebného odpadu na riešenia pre zelenú infraštruktúru  – vegetačné strechy, odstavné a parkovacie plochy, sadové úpravy s orientáciou na sociálnu ekonomiku zamestnanosti v regióne – údržba životného prostredia.

Garant témy M. Plesník pripravil vzorový aplikovaný výskum retenčno – drenážnych environmentálne vhodných spevnených plôch.

Prezentácia_Aplikovaný výskum retenčno – drenážnych environmentálne vhodných spevnených plôch_Eco Enery Innovation_V1

Pravidlá RCOH – Katalóg environmentálnych riešení

Translate »