VZDELÁVANIE

NESTRAŤ  PRÁCU  – VZDELÁVAJ SA

REPRIK “ Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská Kotlina“    

o r g a n i z u j e

Environmentálne vzdelávanie , výchovu a osvetu v oblasti obehového hospodárstva.

 

RCOH ako základný povinný kurz / cena 90 eur na hodinu / je rozdelený na 2 druhy vzdelávania :

 

1/ ÚDRŽBÁR  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

/ cena kurzu 60 eur na hodinu /

Súčasťou uvedeného vzdelávania sú podskupiny do ktorých patria :

STRECHY / vegetačné zelené strechy /  –   60 eur / 1 hodina

PLOCHY / Spevňovanie plôch, chodníkov, parkovacích plôch s funkciou zadržateľnosti vody/ – 60 eur / 1 hodina

ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE PROSTREDIA / budúce trendy vývoja a ich dopad na životné prostredia a ľudskú spoločnosť. / –  60 eur / 1 hodina

ENERGETIKA  /  Riešenia, ktoré sa zaoberajú využitím všetkých zdrojov a zásob energie a taktiež priemyselné odvetvie dodávajúce energiu  / –  60 eur / 1 hodina

2/ REUSE TEXTIL

/ cena kurzu 60 eur na hodinu  /

Súčasťou uvedeného vzdelávania sú podskupiny do ktorých patria :

TEXTIL  / Spracovanie textilného odpadu, recyklácia textilu a jeho pozitívny dopad k životnému prostrediu.   / – 60 eur  / 1 hodina

SOCIÁLNE SLUŽBY  / V danej oblasti budeme smerovať podľa akčného plánu EÚ pre sociálne hospodárstvo. Hlavným cieľom uvedeného vzdelávania bude poskytovanie sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana sociálnu núdzu.  / –  60 eur / 1 hodina

VÝSKUM   /  Cieľom uvedeného kurzu bude učenie aké dôležité je poznanie doposiaľ nepoznaných skutočností na základe určitej analýzy od materských škôl cez základné školy, stredné školy, vysoké školy až po prax.  /  60 eur / 1 hodina

Obehové hospodárstvo je nesmierne dôležité pre pochopenie mnohých ľudí, ktorí s tým vôbec nemajú žiadne skúsenosti a mnohí ani nevedia o čo ide. Slovensko je štatisticky žalostne až na 21 priečke ohľadom obehového hospodárstva. Preto je veľmi dôležité dostať do podvedomia ľudí, že odpad je novou surovinou , ktorá tvorí nové výrobky a riešenia a SPOTREBA sa mení na POTREBU.

U nás na Slovensku sú veľké medzery hlavne vo vzdelávaní ľudí všetkých vekových kategórií, kde nesmierne zaostávame za krajinami ako sú Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Škandinávia, ktoré sa považujú za najviac ekologicky zmýšľajúce krajiny. Preto je u nás nesmierne potrebné vzdelávanie, ktoré by už malo začať u tých najmenších v materských škôlkach pokračujúc základnými školami, strednými školami, vysokými školami a vo všetkých sférach zamestnania.

Translate »