Stanovy združenia REPRIK sú jedným zo základných dokumentov združenia, ktoré vznikali a formovali sa pri zakladaní. Úlohou je obsiahnuť členstvo v združení, práva a predovšetkým aj poslanie združenia.

Stanovy na stiahnutie. STANOVY REPRIK