Reuse centrum – textil

Dôležitou súčasťou RCOH je Centrum zhodnocovania odpadu v obci za účelom spracovania odpadového textilu a šatstva vyzbieraného v rámci separovaného zberu od obyvateľov regiónu.

Ing. Ján Plesník – garant témy Reuse centrum spracoval modelové príklady, kde uvažuje s potenciálnym počtom obyvateľov regiónu v počte 50 000 obyvateľov a textilným odpadom 1500 ton za rok. Na základe kalkulácií stanovil náklady a príjmy pri vytvorení Reuse centra.

V súčasnom období ešte nie je legislatívne TEXTIL v prúde odpadov, kde je financovaný zber cez OZV a možný príspevok na REUSE a recykláciu.

Viac informácií nájdete tu:

NARA-SK-2021_RCOH-CZO

NARA-SK-OH-odpadový textil-F

NARA-SK-OH-odpadový textil-príklady riešení

Translate »