Platforma regionálnych environmentálnych služieb

Cieľom je budovať partnerstvo obehového hospodárstva na základných princípoch: Environmentálne – ekonomicky – sociálne – s trvalým rozvojom modernej a systémovej energetickej politiky, rozvoja odpadového hospodárstva a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu a implantovanie nových technológií na odľahčovanie environmentálnych záťaží a podporou konkurencieschopnosti hospodárstva SR.

Platforma regionálnych environmentálnych služieb je jedným zo základných podkladov TVORBY INTEGROVANÝCH ZÁMEROV ROZVOJA REGIÓNOV – INTEGROVANÉ RIEŠ ENIA SLUŽIEB A TECHNOLÓGIÍ. 

Viac informácií nájdete tu: http://www.ecoportal.site/

 

Translate »