Partneri

Zoznam partnerov REPRIK

Ipeľský Energetický Enviromentálny Klaster

Nemocničná 757/3, 990 01 Veľký Krtíš

Únia Klastrov Slovenska

Radlinského 11, 949 01 Nitra

Trenčiansky Energetický Environmentálny Klaster

Opatovská 519/23, 911 01 Trenčín

Národný energetický klaster

Záhradnícka, 828 01 Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

European Cluster Collaboration Platform

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári – RRA

Železničná 2, 987 01 Poltár

Academia Istropolitana Nova

Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur 

Translate »