Organizačná štruktúra zamestnancov

Ing. Marian Bakita

Klastrový manažér

Ing. Michal Kováč

Projektový manažér

Mgr. Gabriel Mihályi PhD.

Projektový manažér

Ing. Ján Plesník

Projektový manažér

Ing. Róbert Kati

Projektový manažér

Matej Plesník Dis.

Administratívny pracovník

Ing. Anna Feledyová

Administratívny pracovník

Bc. Dominika Adameková

Administratívny pracovník

Iveta Šandorová

Administratívny pracovník

Martin Košina

Administratívny pracovník

Ing. Gabriela Lukáčová

Administratívny pracovník

(Pracovný pomer ukončený August 2022)

Translate »