Virtuálna elektráreň

Projekt virtuálna elektráreň sleduje rýchlo sa tvoriace zmeny na slovenskom dennom trhu s energiou už dnes napr. v porovnaní s rokom 2021. Tento jav má okrem iného za následok významné ohrozenie minulých aj súčasných investícií do FVE (fotovoltaická elektráreň), zameraných na jednoduchú dodávku energie do siete bez lokálnej spotreby a v rámci tohto identifikuje adaptačné riešenia a návrhy na implementáciu.

Stále silnejšiu úlohu preto zohráva využívanie regulácie zdrojov, spotrebičov i akumulátorov, ktoré doteraz nebolo ekonomicky zaujímavé samostatne realizovať alebo realizácia s ohľadom na energetický kódex nebola legálne možná. Súčasná situácia však nahráva tzv. agregáciu elektrického výkonu a spotreby. Inými slovami, je možné konsolidovať prebytky, nedostatky a schopnosť akumulácie do virtuálneho bloku, ktorý je možné ako celok riadiť pomocou peer-to-peer komunikácie. Na základe tejto koncepcie je možné vykrývať vzájomné pozitíva s negatívami rôznych technológií. Typickým príkladom dlhodobej tendencie je klesajúca výrobná kapacita FVE (fotovoltaická elektráreň) v zimných mesiacoch, kedy naopak rastie potreba po výrobe tepla z kogeneračného motora. Krátkodobou tendenciou na dennej báze je plánovanie použitia jednotlivých spotrebičov – napr. doplnenie vzdušníka na tlakový vzduch, ktorý môže byť s maximálnym výkonom kompresora vyrábaný práve v dobe najväčšej produkcie FVE (fotovoltaická elektráreň). Vďaka agregácii je vplyvom jednotného trhu s energiou naprieč celým štátom možné konsolidovať výrobu, spotrebu a akumuláciu bez územného obmedzenia a využívať vyrábané prebytky.

Koncept virtuálnej elektrárne je veľkou príležitosťou na implementáciu takmer akejkoľvek technológie, ktorá produkuje alebo spotrebováva elektrickú energiu a súčasne umožňuje zvýšiť stabilitu elektrickej sústavy aj po zvýšení podielov OZE (obnoviteľný zdroj energie).

Translate »