Členovia

Zoznam členov REPRIK

Bánovská regionálna rozvojová agentúra (BRRA)

957 01 Bánovce nad Bebravou, Školská 31/22

obec Jesenské

980 02 Jesenské, Sobotská 10

BIC Consult s.r.o.

911 01 Trenčín, Opatovská 23 

NARA SK

960 01 Zvolen, A. Hlinku 2568/33, 

Živnostenské spoločenstvo Zvolen

960 01 Zvolen, A. Hlinku 2568/33

TZB ECO s.r.o.

949 01 Nitra, Chrenovská 14

Andromeda SK s.r.o.

054 01 Levoča, Poľná 35

EURO DRUŽSTVO BRATISLAVA

821 02 Bratislava, Sabinovská 10

DALLAS SK s.r.o.

987 01 Poltár, Družby 16/23 A

Regionálna rozvojová agentúra – Združenie pre rozvoj regiónu GEMER – MALOHONT

979 01 Rimavská Sobota, SNP 21

ECOWA a.s.

971 01 Prievidza, Včelárska 1

Karol Kovács s.r.o.

979 01 Rimavská Sobota, L. Svobodu 8

TRRA Trenčín

911 01 Trenčín, Opatovská 23

BERBAK s.r.o.

95701 Bánovce nad Bebravou,  Školská 31/22 

EuroAsset

911 01 Trenčín, Opatovská 23

Ejoin s.r.o.

018 41 Dubnica nad Váhom, Štúrova 1

Technická univerzita Zvolen

960 01 Zvolen, Ul. T. G. Masaryka 24

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

949 76 Nitra-Chrenová, Trieda Andreja Hlinku 2

Translate »