ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA

Naše združenie sa stáva súčasťou Únie klastrov Slovenska

Bronzový certifikát ESCA

Získali sme bronzový certifikát ESCA.

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM​

REPRIK sa zapája do európskej platformy pre klastre.

„Inovácia predstavuje rozdiel medzi lídrom a nasledovníkom.“

Steve Jobs

Manažment

Matej Plesnik Dis.

 

Ing. Marian Bakita

Ing. Michal Kováč

Čomu sa venujeme

Systémová ekologická politika

Snažíme sa o podporu aplikácie systémovej a energetickej politiky v regiónoch.

Ekológia

Podpora a vzdelávanie v oblasti využitia druhotných surovín a aplikácia ekologických opatrení.

Výskum a vývoj

Využitie dostupných možností na výskum a vývoj vo všetkých uvedených oblastiach.

Sociálny rozvoj

Orientácia na podporu sociálneho podnikania. Adresne zameraná pomoc a poradenstvo pri zakladaní a rozvoji sociálnych podnikov.​

Obehové hospodárstvo

Pomoc pri zlepšovaní podmienok na obehové hospodárstva na regionálnej úrovni.

Podnikateľské prostredie

Rozvoj a podpora podnikania s dôrazom na výrobu a služby v regionálnej pôsobnosti.

Cezhraničná spolupráca

Podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti Smart City a búrania bariér v podnikaní.

Vzdelávanie

Interný osobnostný rozvoj členov klastra. Externý rozvoj hlavne v oblasti ekológie a obehového hospodárstva.

Pozvánka na podujatie Príklady integrovaných regionálnych investícií

00Dni 00Hodiny 00Minúty 00Sekundy Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie ,,Príklady integrovaných regionálnych investícií v Banskobystrickom samosprávnom kraji,“ ktorá sa uskutoční dňa 15.02.2023 v budove Technickej univerzity vo Zvolene.  Záväzná prihláška (prosím vyplňte formulár), bude akceptovaná po úhrade vstupného. Úhradu vykonajte najneskôr do 10.02.2023. Program podujatia:

Stretnutie zástupcov klastrov v Banskej Bystrici

V dňoch 10. – 11.1.2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov klastrových organizácií NEK, IPEEK, EEKTTK,  NARA-SK, REPRIK a regionálnych organizácií z BBSK. Zástupcovia vytvárajú spoločnú platformu a tvoria jej obsahovú náplň.

Šiesty informačno – vzdelávací Newsletter

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Pozvánka na podujatie

00Dni 00Hodiny 00Minúty 00Sekundy Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie ,,Príklady integrovaných regionálnych investícií v Banskobystrickom samosprávnom kraji,“ ktorá sa uskutoční dňa 15.02.2023 v budove Technickej univerzity vo Zvolene.  Záväzná prihláška...

Stretnutie zástupcov klastrov

V dňoch 10. – 11.1.2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov klastrových organizácií NEK, IPEEK, EEKTTK,  NARA-SK, REPRIK a regionálnych organizácií z BBSK. Zástupcovia vytvárajú spoločnú platformu a tvoria jej obsahovú náplň.

Šiesty informačno –

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

ČLENOVIA A PARTNERI

SPOLUPRACUJEME

Kontakt

Sídlo Adresa

Ulica Mieru 283/24

980 02 Jesenské 

Slovakia     

kANCELÁRIA Adresa

Lučenecká cesta 2266/6,

960 01 Zvolen

Slovakia     

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok

V prípade potreby nás nájdete na uvedených adresách, dohodnite si prosím termín návštevy vopred na uvedených kontaktných údajoch.

Kontakt

Tel : + 421 907 136851 Matej Plesnik Dis.

Tel : + 421 902 073260 Ing. Marian Bakita

Email : reprik@reprik.sk

               inforeprik@gmail.com