ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA

Naše združenie sa stáva súčasťou Únie klastrov Slovenska

Bronzový certifikát ESCA

Získali sme bronzový certifikát ESCA.

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM​

REPRIK sa zapája do európskej platformy pre klastre.

„Inovácia predstavuje rozdiel medzi lídrom a nasledovníkom.“

Steve Jobs

Manažment

Matej Plesnik Dis.

 

Ing. Marian Bakita

Ing. Michal Kováč

Čomu sa venujeme

Systémová ekologická politika

Snažíme sa o podporu aplikácie systémovej a energetickej politiky v regiónoch.

Ekológia

Podpora a vzdelávanie v oblasti využitia druhotných surovín a aplikácia ekologických opatrení.

Výskum a vývoj

Využitie dostupných možností na výskum a vývoj vo všetkých uvedených oblastiach.

Sociálny rozvoj

Orientácia na podporu sociálneho podnikania. Adresne zameraná pomoc a poradenstvo pri zakladaní a rozvoji sociálnych podnikov.​

Obehové hospodárstvo

Pomoc pri zlepšovaní podmienok na obehové hospodárstva na regionálnej úrovni.

Podnikateľské prostredie

Rozvoj a podpora podnikania s dôrazom na výrobu a služby v regionálnej pôsobnosti.

Cezhraničná spolupráca

Podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti Smart City a búrania bariér v podnikaní.

Vzdelávanie

Interný osobnostný rozvoj členov klastra. Externý rozvoj hlavne v oblasti ekológie a obehového hospodárstva.

Online stretnutie klastrov 28.11.2022

V pondelok 28.11.2022 sa uskutočnilo online stretnutie zástupcov klastrov. Živo diskutovali o spoločnom prieniku činností jednotlivých klastrov, prepojenie. Výsledkom bude aj uzavretie Memoranda o spolupráci. Zástupcovia klastrov prejavili záujem o účasť na Dni Klastrov organizovanú NCA v dňoch 7-8.12.2022. https://www.nca.cz/obsah/dny-klastru/7-12-2022-den-klastru-v-kraji-vysocina/

Prezentácia REPRIKu na SŽK

Dňa 24.11.2022 sme sa zúčastnili odborného podujatia k téme rozvoja odborných zručností, zapojenia živnostníkov a firiem do duálneho vzdelávania a spolupráce so strednými odbornými školami. Na seminári sme prezentovali klaster, naše úlohy a smerovanie do budúcna, zameranie sa na environmentálne vzdelávanie, sieťovanie s inými klastrami na Slovensku a v zahraničí a podporu regiónu pomocou regionálneho…

Záverečný workshop DanuP-2-Gas

Dňa 8.11.2022 sme sa zúčastnili záverečného národného workshopu projektu DanuP-2-Gas. Programom bol koncept Power to gas, Energetická platforma, Nadnárodný Atlas obnoviteľnej energie ako aj Optimalizačný nástroj a ďalšie nástroje vyvíjané počas trvania projektu, ktoré môžu aj Vám uľahčiť plánovanie Vašich investícií do obnoviteľnej a bezpečnej energie. 

Online stretnutie klastrov

V pondelok 28.11.2022 sa uskutočnilo online stretnutie zástupcov klastrov. Živo diskutovali o spoločnom prieniku činností jednotlivých klastrov, prepojenie. Výsledkom bude aj uzavretie Memoranda o spolupráci. Zástupcovia klastrov prejavili záujem o účasť na...

Prezentácia REPRIKu na

Dňa 24.11.2022 sme sa zúčastnili odborného podujatia k téme rozvoja odborných zručností, zapojenia živnostníkov a firiem do duálneho vzdelávania a spolupráce so strednými odbornými školami. Na seminári sme prezentovali klaster,...

Záverečný workshop DanuP-2-Gas

Dňa 8.11.2022 sme sa zúčastnili záverečného národného workshopu projektu DanuP-2-Gas. Programom bol koncept Power to gas, Energetická platforma, Nadnárodný Atlas obnoviteľnej energie ako aj Optimalizačný nástroj a ďalšie nástroje vyvíjané...

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

ČLENOVIA A PARTNERI

SPOLUPRACUJEME

Kontakt

Sídlo Adresa

Ulica Mieru 283/24

980 02 Jesenské 

Slovakia     

kANCELÁRIA Adresa

Lučenecká cesta 2266/6,

960 01 Zvolen

Slovakia     

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok

V prípade potreby nás nájdete na uvedených adresách, dohodnite si prosím termín návštevy vopred na uvedených kontaktných údajoch.

Kontakt

Tel : + 421 907 136851 Matej Plesnik Dis.

Tel : + 421 902 073260 Ing. Marian Bakita

Email : reprik@reprik.sk

               inforeprik@gmail.com