ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA

Naše združenie sa stáva súčasťou Únie klastrov Slovenska

Bronzový certifikát ESCA

Získali sme bronzový certifikát ESCA.

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM​

REPRIK sa zapája do európskej platformy pre klastre.

„Inovácia predstavuje rozdiel medzi lídrom a nasledovníkom.“

Steve Jobs

Manažment

Matej Plesnik Dis.

 

Ing. Marian Bakita

Ing. Michal Kováč

Čomu sa venujeme

Systémová ekologická politika

Snažíme sa o podporu aplikácie systémovej a energetickej politiky v regiónoch.

Ekológia

Podpora a vzdelávanie v oblasti využitia druhotných surovín a aplikácia ekologických opatrení.

Výskum a vývoj

Využitie dostupných možností na výskum a vývoj vo všetkých uvedených oblastiach.

Sociálny rozvoj

Orientácia na podporu sociálneho podnikania. Adresne zameraná pomoc a poradenstvo pri zakladaní a rozvoji sociálnych podnikov.​

Obehové hospodárstvo

Pomoc pri zlepšovaní podmienok na obehové hospodárstva na regionálnej úrovni.

Podnikateľské prostredie

Rozvoj a podpora podnikania s dôrazom na výrobu a služby v regionálnej pôsobnosti.

Cezhraničná spolupráca

Podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti Smart City a búrania bariér v podnikaní.

Vzdelávanie

Interný osobnostný rozvoj členov klastra. Externý rozvoj hlavne v oblasti ekológie a obehového hospodárstva.

Siedmy informačno – vzdelávací Newsletter

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Plánovaná Národná klastrová konferencia

Dňa 29. – 30.3.2023 sa zúčastnime pripravovanej konferencie „Prvá slovenská národná klastrová konferencia“ a následne medzinárodného podujatia „Clusters meet Regions“ (Košice – Kulturpark, 29.-30.3.2023) Možnosť registrácie na tomto linku .    Registrácia je otvorená do 10.3.2023. Účasť priamo na konferencii je bezplatná pre dvoch zástupcov z každého klastra a rovnako pre jedného člena klastrovej organizácie v prípade, že tento bude registrovaný ako…

INNOVATION MEETUP

Dňa 23.02.2023 sme sa zúčastnili akcie „INNOVATION MEETUP“ na Technickej univerzite vo Zvolene. Na podujatí sme získali nové kontakty a tvoríme novú spoluprácu s ukrajinskými organizáciami. Programom bolo predstavenie nápadov a inovácií z regiónu a možnosť zažiť virtuálnu realitu  lesa v prostredí CAVE v prepojení na prognostický nástroj Sibyla alebo navštíviť galériu dizajnových návrhov a…

Siedmy informačno –

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Plánovaná Národná klastrová

Dňa 29. – 30.3.2023 sa zúčastnime pripravovanej konferencie „Prvá slovenská národná klastrová konferencia“ a následne medzinárodného podujatia „Clusters meet Regions“ (Košice – Kulturpark, 29.-30.3.2023) Možnosť registrácie na tomto linku .    Registrácia je...

INNOVATION MEETUP

Dňa 23.02.2023 sme sa zúčastnili akcie „INNOVATION MEETUP“ na Technickej univerzite vo Zvolene. Na podujatí sme získali nové kontakty a tvoríme novú spoluprácu s ukrajinskými organizáciami. Programom bolo predstavenie nápadov...

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

ČLENOVIA A PARTNERI

SPOLUPRACUJEME

Kontakt

Sídlo Adresa

Ulica Mieru 283/24

980 02 Jesenské 

Slovakia     

kANCELÁRIA Adresa

Lučenecká cesta 2266/6,

960 01 Zvolen

Slovakia     

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok

V prípade potreby nás nájdete na uvedených adresách, dohodnite si prosím termín návštevy vopred na uvedených kontaktných údajoch.

Kontakt

Tel : + 421 907 136851 Matej Plesnik Dis.

Tel : + 421 902 073260 Ing. Marian Bakita

Email : reprik@reprik.sk

               inforeprik@gmail.com