ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA

Naše združenie sa stáva súčasťou Únie klastrov Slovenska

Bronzový certifikát ESCA

Získali sme bronzový certifikát ESCA.

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM​

REPRIK sa zapája do európskej platformy pre klastre.

„Inovácia predstavuje rozdiel medzi lídrom a nasledovníkom.“

Steve Jobs

Manažment

Matej Plesnik Dis.

 

Ing. Marian Bakita

Ing. Michal Kováč

ČINNOSTI A TÉMY​

NA PODPORU KONKURENCIESCHOPNOSTI HOSPODÁRSTVA SR

Systémová ekologická politika

Snažíme sa o podporu aplikácie systémovej a energetickej politiky v regiónoch.

Ekológia

Podpora a vzdelávanie v oblasti využitia druhotných surovín a aplikácia ekologických opatrení.

Výskum a vývoj

Využitie dostupných možností na výskum a vývoj vo všetkých uvedených oblastiach.

Sociálny rozvoj

Orientácia na podporu sociálneho podnikania. Adresne zameraná pomoc a poradenstvo pri zakladaní a rozvoji sociálnych podnikov.​

Obehové hospodárstvo

Pomoc pri zlepšovaní podmienok na obehové hospodárstva na regionálnej úrovni.

Podnikateľské prostredie

Rozvoj a podpora podnikania s dôrazom na výrobu a služby v regionálnej pôsobnosti.

Cezhraničná spolupráca

Podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti Smart City a búrania bariér v podnikaní.

Vzdelávanie

Interný osobnostný rozvoj členov klastra. Externý rozvoj hlavne v oblasti ekológie a obehového hospodárstva.

Valné zhromaždenie UKS

Dňa 17.05.2022 sa REPRIK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska prostredníctvom online meetingu.

RCOH – kľúčový projekt v regióne Gemer-Malohont

11. mája sa konalo 1. stretnutie hlavných aktérov v regióne GEMER – MALOHONT pri tvorbe regionálnych zámerov v novom plánovacom období 2021-2027. Z regiónu sa stretli podnikatelia, predstavitelia samospráv a vedúci škôl.

5. konferencia Slovak Smart City Cluster

13.04.2022 sa pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslava Bašku uskutočnila 5. konferencia SSCC ,,A(E)KO ĎALEJ S ENERGETIKOU V SAMOSPRÁVE?”…

Valné zhromaždenie UKS

Dňa 17.05.2022 sa REPRIK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska prostredníctvom online meetingu.

RCOH – kľúčový

11. mája sa konalo 1. stretnutie hlavných aktérov v regióne GEMER – MALOHONT pri tvorbe regionálnych zámerov v novom plánovacom období 2021-2027. Z regiónu sa stretli podnikatelia, predstavitelia samospráv a...

5. konferencia Slovak

13.04.2022 sa pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslava Bašku uskutočnila 5. konferencia SSCC ,,A(E)KO ĎALEJ S ENERGETIKOU V SAMOSPRÁVE?”...

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

ČLENOVIA A PARTNERI

SPOLUPRACUJEME

REPRIK O NÁS

Zakladajúci členovia záujmového Združenia právnických osôb v súlade s § 20 f až 20j Občianskeho zákonníka, zakladáme toto Združenie s cieľom trvalého rozvoja modernej a systémovej energetickej politiky a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu, prechod z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo a podporu konkurencieschopnosti hospodárstva SR.

Kontakt

Sídlo Adresa

Ulica Mieru 283/24

980 02 Jesenské 

Slovakia     

kANCELÁRIA Adresa

Lučenecká cesta 2266/6,

960 01 Zvolen

Slovakia     

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok

V prípade potreby nás nájdete na uvedených adresách, dohodnite si prosím termín návštevy vopred na uvedených kontaktných údajoch.

Kontakt

Tel : + 421 907 136851 Matej Plesnik Dis.

Tel : + 421 902 073260 Ing. Marian Bakita

Email : reprik@reprik.sk

               inforeprik@gmail.com