ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA

Naše združenie sa stáva súčasťou Únie klastrov Slovenska

Bronzový certifikát ESCA

Získali sme bronzový certifikát ESCA.

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM​

REPRIK sa zapája do európskej platformy pre klastre.

„Inovácia predstavuje rozdiel medzi lídrom a nasledovníkom.“

Steve Jobs

Sme zapojení v systéme duálneho vzdelávania

Manažment

Matej Plesnik Dis.

 

Ing. Marian Bakita

Ing. Michal Kováč

Čomu sa venujeme

Systémová ekologická politika

Snažíme sa o podporu aplikácie systémovej a energetickej politiky v regiónoch.

Ekológia

Podpora a vzdelávanie v oblasti využitia druhotných surovín a aplikácia ekologických opatrení.

Výskum a vývoj

Využitie dostupných možností na výskum a vývoj vo všetkých uvedených oblastiach.

Sociálny rozvoj

Orientácia na podporu sociálneho podnikania. Adresne zameraná pomoc a poradenstvo pri zakladaní a rozvoji sociálnych podnikov.​

Obehové hospodárstvo

Pomoc pri zlepšovaní podmienok na obehové hospodárstva na regionálnej úrovni.

Podnikateľské prostredie

Rozvoj a podpora podnikania s dôrazom na výrobu a služby v regionálnej pôsobnosti.

Cezhraničná spolupráca

Podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti Smart City a búrania bariér v podnikaní.

Vzdelávanie

Interný osobnostný rozvoj členov klastra. Externý rozvoj hlavne v oblasti ekológie a obehového hospodárstva.

Konferencia TEXWASTE 2024

Dňa 22. mája 2024 sme sa zúčastnili konferencie TEXWASTE 2024 – Podpora nových produktov a zmena odpadu na surovinu prostredníctvom regionálnej sociálnej ekonomiky v Hradci Králové v Českej republike. Európsky parlament predložil v marci 2024 návrhy na zmeny pravidiel týkajúcich sa textilného odpadu. Revízia smernice o odpadoch zavedie systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov – EPR. V…

Certifikát SIEA

REPRIK úspešne absolvoval certifikačný proces v rámci národného hodnotenia výkonnosti klastru, čím získal nový certifikát SIEA „pokročilý klaster“. Tento certifikát obháji kvalitu našich služieb ako klastra a taktiež preukazuje aj výkonnosť klastra.   Certifikát: Certifikát SIEA

2. Národná klastrová konferencia

Zúčastnili sme sa 2. Národnej klastrovej konferencie, ktorú organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Tento ročník sa zameral najmä na úlohu a prínos klastrov ako kľúčových inovačných hráčov v procesoch zelenej a digitálnej transformácie v Slovenskej republike. Podujatie sa konalo v Trnave v dňoch 11. – 12. marca 2024 v hoteli Holiday Inn. Na…

Konferencia TEXWASTE 2024

Dňa 22. mája 2024 sme sa zúčastnili konferencie TEXWASTE 2024 – Podpora nových produktov a zmena odpadu na surovinu prostredníctvom regionálnej sociálnej ekonomiky v Hradci Králové v Českej republike. Európsky...

Certifikát SIEA

REPRIK úspešne absolvoval certifikačný proces v rámci národného hodnotenia výkonnosti klastru, čím získal nový certifikát SIEA „pokročilý klaster“. Tento certifikát obháji kvalitu našich služieb ako klastra a taktiež preukazuje aj...

2. Národná klastrová

Zúčastnili sme sa 2. Národnej klastrovej konferencie, ktorú organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Tento ročník sa zameral najmä na úlohu a prínos klastrov ako kľúčových inovačných hráčov v...

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

ČLENOVIA A PARTNERI

SPOLUPRACUJEME

Kontakt

Sídlo Adresa

Ulica Mieru 283/24

980 02 Jesenské 

Slovakia     

kANCELÁRIA Adresa

Lučenecká cesta 2266/6,

960 01 Zvolen

Slovakia     

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok

V prípade potreby nás nájdete na uvedených adresách, dohodnite si prosím termín návštevy vopred na uvedených kontaktných údajoch.

Kontakt

Tel : + 421 907 136851 Matej Plesnik Dis.

Tel : + 421 902 073260 Ing. Marian Bakita

Email : reprik@reprik.sk

               inforeprik@gmail.com