ESCA Certifikát

REPRIK úspešne absolvoval certifikačný proces a je hrdým nositeľom ocenenia Bronzový certifikát ESCA, ktorý preukazuje kvalitu našich služieb ako klastra. 

Ako držiteľ certifikátu ESCA sme zaradení do európskej databázy klastrov a máme ľahší prístup k medzinárodným projektom a kontaktom v rámci celej Európy.

Certifikáty:

BRONZE Label Certificate REPRIK 2024

BRONZE Label Certificate REPRIK 2021

Translate »