GDPR

Ochrana osobných údajov

Informácie týkajúce sa ochrany a spracovania osobných údajov

FORMULÁR – Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

VZOR – Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

O projekte GDPR v klastri REPRIK

Translate »