ECCP

Sme súčasťou Európskej platformy pre spoluprácu klastrov (European cluster collaboration platform).

Máme prístup ku špecifickým informáciám, ktoré zahŕňajú mapovanie výziev v oblasti recyklovateľného a nerecyklovateľného odpadu, riešenie v princípe obehového hospodárstva a vytváranie ekosystému pre vznik sociálnych podnikov na Slovensku (vrátane ich hodnoty/stupňa toxicity/ atď. .) – to je kľúčom k úspešnej identifikácii projektov a rýchlemu napredovaniu s  efektívnymi a ekologickými riešeniami.

Náš profil: https://profile.clustercollaboration.eu/profile/cluster-organisation/e4feb202-2e55-467e-9053-d6fc24d5244b

Poslaním ECCP je byť európskym online centrom pre zainteresované  klastre a  jednotným kontaktným miestom pre zainteresované strany z tretích krajín, ktoré majú záujem o vytvorenie partnerstiev s európskymi protistranami. ECCP v rámci svojich nástrojov ponúka:

 • dynamické mapovanie viac ako 1 400 profilovaných klastrov po celom svete
 • najväčšie informačné klastrové centrum, ktoré ponúka najnovšie správy a otvorené výzvy širokej komunite prostredníctvom newslettera ECCP
 • podujatia organizované ECCP,a komunitou klastrov na podporu budovania kapacít a diskusií 
 • sprievodné podujatia podporujúce rozvoj spolupráce medzi klastrami v Európe aj mimo  nej
 • rozsiahla databáza vedomostí obsahujúca mapovanie regionálnych, národných, medzinárodných a sektorových sietí klastrov, nástroje a publikácie vyvinuté ECCP, Európskou komisiou, akadémiou a širšou komunitou.
 • podrobné informácie o Európskych partnerstvách klastrov a fórum pre členov partnerstiev
 • fórum pre asociácie a siete kastrov na podporu vzájomného učenia a transferu informácií o aktivitách a možnostiach financovania
 • zariadenie na vyhľadávanie partnerov a zariadenie ClusterXchange, kde môžu priamo prostredníctvom súkromných správ vymieňať ponuky a požiadavky
 • ECCP Trend Universe – nástroj, ktorý umožňuje hlbšie porozumieť budúcim trendom a ich vplyvu na klastre
 • stránky podporujúce medzinárodnú spoluprácu vrátane profilov vybraných krajín strategického záujmu a technické pomocné zariadenie (SMEs Go International)
 • najaktuálnejšie informácie o kľúčových politických oblastiach Európskej komisie: zelená a digitálna politika, sociálna ekonomika, odolnosť ekonomiky a priemyselné ekosystémy (v sekciách zameraných na danú tému)
Translate »