O nás

Zakladajúci členovia záujmového Združenia právnických osôb v súlade s § 20 f až 20j Občianskeho zákonníka, zakladáme toto Združenie s cieľom trvalého rozvoja modernej a systémovej energetickej politiky a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu, prechod z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo a podporu konkurencieschopnosti hospodárstva SR.

REPRIK súčasť ÚNIE KLASTROV SLOVENSKA, EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM, a nositeľ ocenenia BRONZOVÝ CERTIFIKÁT ESCA, združujeme zástupcov verejnej správy, samosprávy, podnikateľov, združení, neziskových a vzdelávacích organizácií za účelom rozvoja IÚS (integrovanej územnej stratégie) a implementácie environmentálnych programov EU v regióne Gemer – Malohont podľa jeho potrieb a priorít.

Translate »