Deň klastrov v kraji Vysočina

Dňa 7.12.2022 sme sa zúčastnili konferencie Dni klastrů v Kraji Vysočina v Českej republike spolu s klastrami IPEEK, NEK, TEEK a EEKTTK.
 
Organizátorom akcie bola Národní klastrová organizace (NCA). Cieľom konferencie bola všeobecná osveta a propagácia klastrov, ukážka konkrétnych prínosov spoluprác firiem s výskumnými organizáciami, zapojenie klastrov ako nositeľov regionálnych špecializácii do procesu realizácie RIS3, potenciál klastrov pre rozvoj inovácií a medzinárodnej spolupráce a to všetko v kontexte silnej podpory klastrovej politiky zo strany Európskej komisie.
 
Medzi účastníkmi boli aj zástupcovia klastrových organizácii z celej Českej republiky, národná aj krajská politická reprezentácia, zástupcovia z krajov a ich RIS3 tímov, verejný činitelia, zástupcovia z CzechInvestu, ministerstiev, podnikatelia a ďalší relevantní stakeholderi.

Na základe stretnutia a rokovania klastrov oboch krajín vznikla iniciatíva spolupráce. Slovenská strana predniesla návrh spoločne s českou Národní klastrovou asociací NCA a Krajom Vysočina založiť na príklade Slovenska regionálne, environmentálne, energetické, inovačné klastre pre systémové riešenie prechodu na obehové hospodárstvo. NCA prejavila záujem spolupracovať aj na nových projektoch v rámci kybernetickej bezpečnosti a pod.
O spolupráci a konferencii zverejnila článok SITA na svojom webovom portáli webnoviny.sk 
 
Translate »