Energetické projekty v samosprávach – workshop v Kežmarku

Dňa 24. marca sme sa opäť pozreli na energetické témy a možnosti riešení vyvstávajúcich otázok v rámci danej problematiky. V poradí druhý workshop zo série Energetické projekty v samosprávach združenie SSCC zorganizovalo tento krát v spolupráci s mestom Kežmarok, ktoré nás privítalo v priestoroch svojej historickej radnice.

Primátor mesta Ján Ferenčák prezentoval príklady dobrej praxe, ktorými mesto postupne napĺňa svoju víziu transformácie Kežmarku na Smart Green City. 

Príspevok k prednášaným témam od p. Ing. Jána Plesníka z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, ktorý predložil návrhy k niektorým témy workshopu. CHAT 24.03.2023_NARA-SK

Translate »