ENERGOFUTURA 2023

Dňa 18.5.2023 sme pomáhali spoluorganizovať medzinárodnú konferenciu Energofutura 2023 v Košiciach.

Konferencia bola zameraná na aktuálnu tematiku a spoločné hľadanie riešení na súčasné problémy energetiky, ekológie a súvisiacich stavebných a výrobných priemyselných sektorov u nás a v stredoeurópskom priestore. Počas panelovej diskusie účastníci prispeli zaujímavými poznatkami a príspevkami z oblasti energetiky, OZE, energetických komunít a oblasti revitalizácie a rekultivácie prostredia, cirkulačnej ekonomiky i sféry moderného odpadového hospodárstva.

SIEA informovala v rámci dvoch vystúpení o postupe riešenia energetiky a informovanosti pre domácnosti, podnikateľov a verejný sektor. Častou témou bolo vzdelávanie vo viacerých rovinách. V rámci sieťovania sme nadviazali nové kontakty.

Translate »