EVVO

Ponúkame prednášky spojené so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov s odbornými lektormi a moderátormi a stretnutia s podnikateľskými subjektmi v regióne. Samozrejmé je zabezpečenie vzdelávacích materiálov, občerstvenia, priestorov a príspevkov na cestovné.

 

Hlavnými témami sú:

– Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

– Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

 

Obsahová náplň tém:

Názov témy: „Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy“

Podtémy:

Tvorba integrovaných projektových zámerov.

Status QUO – východiskový stav územia.

Návrhový stav po realizácii zámeru.

3 H – základ správneho postupu pre návrh zelenej infraštruktúry.

Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov

 

Názov témy: „Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy“

Podtémy:

Certifikácia GREENPASS®.

Stanovenie merateľných ukazovateľov:

Klíma prostredia – pocitová teplota, tepelné ostrovy.

Biodiverzita – nakladanie či spotreba CO2.

Voda – nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti.

Vzduch – zachovanie prirodzených vetracích koridorov, poletové častice.

Energia – efekt zelene na lokalitu projektu.

Retenčno-drenážne parkoviská na princípe obehového hospodárstva.

Vegetačné strechy – systémy, výhody, aplikácie. Benchmarky pre prvky zelenej infraštruktúry. Zelené a sociálne verejné obstarávanie.

Viac informácií nájdete tu: Ponuka_EVVO_NARA-SK_2022-2023

Translate »