Konferencia TEXWASTE 2024

Dňa 22. mája 2024 sme sa zúčastnili konferencie TEXWASTE 2024 – Podpora nových produktov a zmena odpadu na surovinu prostredníctvom regionálnej sociálnej ekonomiky v Hradci Králové v Českej republike.

Európsky parlament predložil v marci 2024 návrhy na zmeny pravidiel týkajúcich sa textilného odpadu. Revízia smernice o odpadoch zavedie systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov – EPR. V praxi to znamená, že výrobcovia textilu, ako sú odevy, obuv klobúky, doplnky, ako aj iné spoločnosti, ktoré uvádzajú takéto výrobky na jednotný európsky trh, budú musieť hradiť náklady na separovaný zber, triedenie a recykláciu.

Textilný odpad však môže byť tiež cenným zdrojom novej suroviny s potenciálom pre pridanú hodnotu prostredníctvom rôznych procesov, ako je recyklácia, recyklácia a biospracovanie. Vznikajúca podpora nových inovatívnych obchodných modelov zase vytvorí nový hospodársky rast a pracovné príležitosti prostredníctvom sociálnej ekonomiky. Sociálne podniky a kolaboratívne hospodárstvo v regiónoch je základom obnovy Európy, ktorá sa nachádza v bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej kríze. Tá odhalila krehkosť našich globálnych dodávateľských reťazcov. Európa potrebuje na svoju obnovu cez regióny.

Program: Konference_program_texwaste_2024

Pozvánka: Pozvanka_konference_TEXWASTE_2024_v1

Translate »