TNUNI Vedecký seminár

Dňa 26.1.2023 sme sa zúčastnili vedeckého seminára na Trenčianskej Univerzite. Spoločne so zástupcami hospodárskej praxe a partnerských univerzít sa diskutovalo o otázkach problematiky rozvoja ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v období celosvetovej pandémie COVID-19. Spoločná diskusia sa realizovala v rámci vedeckého projektu VEGA Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia. Prezentovali sme klastrovú organizáciu a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci.

Translate »