Workshop RIS4DANU

Dňa 24. mája 2023 sme sa zúčastnili workshopu RIS4DANU v priestoroch SPACE Rimavská Sobota. Projekt priemyselný park Gemer „PPG“ hodnotili v dvoch skupinách zástupcovia podnikateľského sektora, akademickej obce, verejného sektora a samosprávy. Cieľom workshopu bolo prilákať investorov a využiť tak potenciál nevyužívaného priemyselného parku v brownfielde pri hlavnom ťahu Lučenec – Košice v tesnej dostupnosti mesta Rimavská Sobota. Workshop viedli-facilitovali zástupcovia akademickej obce v rámci projektu RIS4 DANU z Rakúska a Švajčiarska. Na záver z hodnotenia potvrdili vysokú pripravenosť PPG pre prilákanie investora, pričom tento projekt je hodnotený ako katalyzátor rozvoja nielen mesta Rimavská Sobota, ale aj blízkeho regiónu.

Translate »