11. výročné fórum stratégie EÚ pre Podunajskú oblasť

Dňa 18.-20.10.2022 sme sa zúčastnili na 11. výročnom fórum EUSDR “Sustainable and Secure Danube Region” („Udržateľný a bezpečný Dunajský región“) , ktoré spoločne organizovalo ukrajinské predsedníctvo EUSDR, bývalé slovenské predsedníctvo EUSDR, Európska komisia a Dunajská stratégia, s finančnou podporou Dunajského nadnárodného programu. 

Hlavnými témami boli:

  • Regionálne výzvy a reakcia na program Podunajského regiónu – DRP 1. výzva na predkladanie návrhov
  • Nové výzvy a príležitosti pre Podunajský región
  • Ľudský kapitál a trhy práce
  • Zapojenie mládeže do EUDSR
  • Posilnená spolupráca a integrácia spoločností EÚ a ukrajinskej doby v európskych hodnotových reťazcoch
  • Zapojenie EUSDR do programov EÚ
Translate »