Konferencia Back to the Future 2022

Dňa 20-21.10.2022 sme sa zúčastnili konferencie Back to the Future 2, ktorú organizuje PRONEA v Partizánskom. Podujatia sa zúčastnili ľudia z viacerých miest Slovenska a aj zo zahraničia. 

Svet vzdelávania a svet podnikania sa veľmi od seba vzďaľujú a ľudia v týchto dvoch cieľových skupinách si nerozumejú. Našim poslaním je tieto svety a ľudí v nich prepojiť, priblížiť a vytvárať rovnocenné vzájomné partnerstvo a synergiu. Taktiež chceme zacieliť na región Hornej Nitry, kde podobný formát konferencie dlhodobo absentuje.

Zameriame sa na dôležitosť nazerať na seba a na druhých cez talenty a silné stránky. Veľmi často sa totiž nesprávne sústredíme na to, čo nám nejde, v čom sme najslabší. Silné stránky až tak neriešime. Zameriame sa na to, ako talenty rozvíjať v organizácií a v tímovom prostredí. A ako naplno prežívať vďaka sebapoznaniu svoje poslanie, povolanie.

Translate »