Agrokomplex 2023

Vďaka partnerom z Miestnej akčnej skupiny Svornosť sme sa zúčastnili 48. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre dňa 18.8.2023. V stánku sme propagovali klastrovú organizáciu. Taktiež sme že boli pozrieť v stánku Hemp Cluster a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci.

Translate »