Stretnutie pre poľnohospodárov k vyhlásenej výzve

REPRIK organizoval stretnutie pre poľnohospodárov k vyhlásenej výzve na investície do poľnohospodárskych podnikov. 
Záujemcom boli podané informácie s prezentáciami od projekčnej kancelárie, kde sa dozvedeli o plánovanej fyzickej realizácii diel a predpokladaných nákladoch. Okrem toho boli uchádzačom poskytnuté užitočné informácie z praktického hľadiska týkajúce sa spracovania žiadostí a procesu obstarávania. Na schôdzke sa predstavili viacerí zástupcovia. Stretnutie taktiež podporila Slovenská živnostenská komora.
 
Translate »