European Cluster Conference 2022

REPRIK ako jediné zastúpenie klastrových organizácií zo Slovenska sa reprezentoval na medzinárodnej konferencii klastrových organizácií v Prahe.

Klastrové organizácie sa zišli s cieľom preskúmať obchodné, investičné a partnerské príležitosti a rozvíjať prepojenia medzi európskymi hodnotovými reťazcami a ekosystémami.

Účastníci si vypočuli skúsenosti tvorcov klastrovej politiky, manažérov klastrov a odborníkov a vymenili si nápady a osvedčené postupy.

Translate »