Informačný seminár „Program Slovensko 2021-2027 pre podnikateľov“

Dňa 23. mája 2023 sa zúčastníme informačného seminára „Program Slovensko 2021-2027 pre podnikateľov“.

Hlavné témy podujatia:

  • Kľúčové politiky a vybrané špecifické ciele a opatrenia Programu Slovensko s finančnými alokáciami
  • Vybrané výzvy v cieľovej skupine podnikateľský sektor v Programe Slovensko pre rok 2023
  • Služby a podporné aktivity regionálnych partnerov pre firmy a podnikateľov v regióne
  • Záujemcom poskytneme individuálne konzultácie a kontaktné údaje pre expertnú podporu v budúcnosti

 

Translate »