Workshop Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch a jej podpora

Dňa 22. mája 2023 sa zúčastnime workshopu v rámci medzinárodného projektu LEAP4SME na tému „Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch a jej podpora“. Workshop je zameraný na predstavenie zistení projektu v oblasti energetickej efektívnosti v MSP, energetických auditov a ukážok riešení pre MSP na zvýšenie energetickej efektívnosti a energetických auditov a zároveň predstavenie možnosti ich financovania z Programu Slovensko v rámci pripravovaného programu Zelená podnikom. Workshop je určený pre malé a stredné, podniky, ich združenia a asociácie, energetických audítorov a ľudí, ktorí sa zaujímajú o tému energetickej efektívnosti v MSP .

Translate »