INNOVATION MEETUP

Dňa 23.02.2023 sme sa zúčastnili akcie „INNOVATION MEETUP“ na Technickej univerzite vo Zvolene. Na podujatí sme získali nové kontakty a tvoríme novú spoluprácu s ukrajinskými organizáciami. Programom bolo predstavenie nápadov a inovácií z regiónu a možnosť zažiť virtuálnu realitu  lesa v prostredí CAVE v prepojení na prognostický nástroj Sibyla alebo navštíviť galériu dizajnových návrhov a výrobkov z TUZVO.
Translate »