Konferencia Atraktívnejší vidiek

Dňa 21.02.2023 sme sa zúčastnili konferencie „Atraktívnejší vidiek“, ktorú organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s OZ Vidiecky parlament na Slovensku a Združením miest a obcí Slovenska v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.
 
Konferencia odštartovala sériu pravidelných stretávaní sa všetkých zainteresovaných aktérov s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre zdieľanie aktuálnych informácií ohľadom Programu rozvoja vidieka SR a pre formuláciu záväzkov k Vidieckemu paktu EÚ a Dlhodobej vízii EÚ pre vidiecke oblasti. Vytvára sa tak priestor na získavanie poznatkov o rôznych politikách zo širšieho okruhu zdrojov a zvyšuje sa participatívnosť na procesoch týkajúcich sa vidieka.
 
Ambíciou je hľadať spôsoby ako lepšie načúvať hlasu vidieka, posilniť vidiek a jeho obyvateľov, spájať sa pre spoločné ciele, napĺňať Program rozvoja vidieka a spoločne formulovať víziu pre atraktívnejší vidiek do roku 2040 s cieľom lepšie čeliť bezprecedentným krízam a výzvam na vidieku.
 
 
 
 
 Program konferencie:
Translate »