Memorandum o spolupráci AINova-REPRIK

AINova a REPRIK sa dohodli o podpore a podpísali memorandum o spolupráci.

Cieľom tejto spolupráce je prehĺbiť osobnostné a odborné kompetencie súčasných a budúcich pracovníkov v miestnom a regionálnom rozvoji v menej rozvinutých regiónoch a okresoch Slovenska, zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. 

Memorandum o spolupráci AInova-Reprik

 
Translate »