Konferencia ECO & ENERGY Innovation 2022

Dňa 16.06.2022 REPRIK pomáhal spoluorganizovať Konfereciu ECO & ENERGY Innovation 2022.

Hlavnými témami boli:

  • Inovácie v MSP priemyselných podnikoch,
  • programy a projekty v energetike,
  • KZE a OZE,
  • environmentálne aspekty projektovania stavieb a budov,
  • revitalizačná, recirkulačná a recyklačná ekonomika,
  • originálne priemyselné a investičné riešenia na Slovensku a v krajinách V4.

Informačný list konferencie ECO & ENERGY Innovation (SK,EN)

Pozvanka-na-ECO-ENERGY-Innovation-2022

Zborník REPRIK

Zborník NEK

Zborník IPEEK

Translate »