Pracovné stretnutie Roundtable FST

Dňa 31.1.2023 sme sa zúčastnili zasadnutia okrúhleho stola na BBSK pre Fond pre spravodlivú transformáciu. Na stretnutí sa diskutovalo o projektoch v rámci čerpania zdrojov JTF, zameraní sa na školy – zlepšenie výučby v odboroch, ktoré zvýšia uplatniteľnosť absolventov v súlade aj s cieľmi JTF, zvýšení konkurencieschopnosti kraja a o adaptácii ľudí na požiadavky pracovného trhu pomocou celoživotného vzdelávania. J. Plesník pripomenul chýbajúcu podporu komunitnej energetiky – pomoc vytvoriť energiu v obciach, podporiť biodiverzitu, potravinovú bezpečnosť, regionálne produkty, investovať do brownfieldov a vytvoriť zelené pracovné miesta – vzdelávanie by malo začať už na základných školách. Marian Bakita predstavil budovanie RCOH – jeho princípy a význam pre región.

Translate »