Príklady integrovaných regionálnych investícií v BBSK

Dňa 15.02.2023 sa konala na Technickej univerzite vo Zvolene prezentácia ,,Príklady integrovaných regionálnych investícií v BBSK“, ktorú organizovala klastrová organizácia REPRIK.
V rámci prezentácie bola predstavená klastrová organizácia  a systémové riešenia RCOH, ktoré predstavil klastrový manažér Ing. Marian Bakita.
Ako „ochutnávky“ ďalej prednášali svoje prezentácie:
Komunitná energetika prináša i obnovu potravinovej bezpečnosti – J. Oravec
Centrum obnoviteľných zdrojov – Textil, ako zdroj pre zelenú infraštruktúru – brownfield Lieskovec a Jesenské – M. Plesník
Priemyselný park PPGemer – obnova brownfieldu – A. Sitár
Homeville RS – sociálna infraštruktúra a bývanie – K. Kovács
Hodnotové kritéria vzdelávania sociálnych a vyčlenených skupín, medzisektorové prepájanie. G. Mihályi,  ktorý zdôraznil, že financie sú nástroj na realizovanie stanovených cieľov a hodnôt.
Zásady RCOH pre integrované zámery – R.Kati

V rámci ELEVATOR PITCH – 3 min pre pripravených, predstavili možnosti prepojenia a využitia R. Grollmus – Hemp Cluster. Od zástupcov z čiech vystúpil Ivo Říha ako zástupca českej Národní klastrovej asociace a CEDEGu, ktorý pripomenul skúsenosti s budovaním HUBov v Českej republike, kde za najlepšiu spoluprácu a udržateľnosť vidí podporou samosprávy a začlenenia HUBov (inovačných centier) do existujúcich štruktúr, práve do klastrových organizácií. V oblasti vzdelávania prispel P. Nácovský – CZECH.UP možnosti využitia vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní.
 
 
 
 
 
Translate »