Prezentácia REPRIKu na SŽK

Dňa 24.11.2022 sme sa zúčastnili odborného podujatia k téme rozvoja odborných zručností, zapojenia živnostníkov a firiem do duálneho vzdelávania a spolupráce so strednými odbornými školami.

Na seminári sme prezentovali klaster, naše úlohy a smerovanie do budúcna, zameranie sa na environmentálne vzdelávanie, sieťovanie s inými klastrami na Slovensku a v zahraničí a podporu regiónu pomocou regionálneho centra obehového hospodárstva Gemer-Malohont a UMR Zvolen.
 
Na stretnutí sa diskutovalo o témach:
  • ako môžu firmy vyjadriť školám spätnú väzbu ku kvalite vzdelávania a kvalite absolventov
  • skúsenosti zo spolupráce školy – živnostníka v systéme duálneho vzdelávania
  • ako zvládnuť certifikáciu do duálneho vzdelávania aj u živnostníka a v malej firme
  • nové prístupy v overovaní odborných zručností a kompetencií v systéme overovania kvalifikácií
  • aké sú nové prístupy k vzdelávaniu odborných zručností pre pedagógov a učiteľov odborných predmetov
  • úlohy a zodpovednosti stavovskej organizácie a jej prínosy pre školy a firmy

Pozvánka-Program-Seminár-Školy-Firmy-24.11.2022

 
Translate »