Záverečný workshop DanuP-2-Gas

Dňa 8.11.2022 sme pomáhali spoluorganizovať záverečný národný workshop projektu DanuP-2-Gas.

Programom bol koncept Power to gas, Energetická platforma, Nadnárodný Atlas obnoviteľnej energie ako aj Optimalizačný nástroj a ďalšie nástroje vyvíjané počas trvania projektu, ktoré môžu aj Vám uľahčiť plánovanie Vašich investícií do obnoviteľnej a bezpečnej energie. 

Translate »