Spolu pre Slovensko – Inovácie do sveta

Dňa 18. apríla 2023, v trvaní od 9:30 do 12:00, v priestoroch Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre sa uskutočnilo podujatie s názvom Spolu pre Slovensko – Inovácie do sveta.

Cieľom podujatia bolo sprostredkovať podnikateľom najaktuálnejšie informácie v oblasti možnosti financovania inovácií v rámci podnikateľských procesov, ktoré sú významným spôsobom prepojené s exportnými aktivitami a diskutovať o inovačnom potenciáli Slovenska ako takom.Translate »