Konferencia Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

V dňoch 11. – 12. mája 2023 sme sa zúčastnili konferencie REGIONÁLNA ENERGETIKA – SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVA, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Žiť energiou.

SIEA na konferencii predstavila pripravovaný projekt, vďaka ktorému vzniknú regionálne energetické centrá. Ich úlohou bude dlhodobo a systematicky pomáhať regiónom a samosprávam pri plánovaní a realizácii koncepčných energetických zámerov.

Zástupcovia obcí, miest, krajov a lokálnych združení získali informácie o možnostiach, ako zvládnuť proces dekarbonizácie, aké sú v tejto oblasti legislatívne požiadavky a taktiež získali praktické odporúčania, ale aj podporné mechanizmy.

Translate »