Testing circular methods in recycling – Miroboard

Od administratorreprik

Združenie REPRIK, sa zúčastnil,  v dňoch 2.-10.septembra 2020, kedy uskutočnil v rámci projektu CircleVET (018-1-DE02-KA202-005022) webinár – tréningové laboratórium zamerané na vzdelávanie v cirkulárnej ekonomike na pracovnej ploche recyklácie odpadov „Testning circular methods in recycling“.Osemnásť účastníkov z (v abecednom poradí) Fínska, Nemecka, Slovenska…

Workshop Certifikácia klastrov – SIEA

Od administratorreprik

Zakladajúci členovia klastra “REGIONÁLNY PRIEMYSELNÝ INOVAČNÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK” sa zúčastnili workshopu, ktorý Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska. V rámci workshopu boli hlavnými témami: založenie klastrov registrácie…

Klastrové doobedie v SIEA

Od administratorreprik

Dňa 02.07.2020 sa zástupcovia klastra REPRIK zúčastnili podujatia „Klastrové doobedie v SIEA“. V rámci ranného programu sa zúčastnili prvej časti seminára “Certifikácia klastrov”, kde hlavnou témou boli témy: Úloha Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy v…

Regióny 2030

Od administratorreprik

12 júna sa niektorí zo zakladajúcich členov REPRIKu, zúčastnili verejnej diskusie pod názvom „REGIÓNY 2030 – partnerstvá pre súdržnosť“. Išlo o podujatie na podporu verejnej diskusie k aktuálnym témam regionálneho rozvoja a pre účinnejšie zapojenie…

Zelené riešenia

Od administratorreprik

Konateľ spoločnosti POH, s. r. o.,„rsp“, a predseda NARA-SK, ktorý je predsedom záujmového združenia “REGIONÁLNY INOVAČNÝ PRIEMYSLENÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK” objasňoval možnosti Zelených riešení. Na otázky ohľadne možností zelených riešení a ich využitia zodpovedal…

VÝZVA OPKŽP-PO2-SC211-2020-62

Od administratorreprik

Uástupcovia organizácie REPRIK sa zišli aby prerokovali kroky pre najbližšie obdobie, zároveň prebrali možnosti novej výzvy, ktorá sa vzťahuje na životné prostredie. Z tohto dôvodu zrealizovali členovia krátke online stretnutie pomocou webovej aplikácie google meet,…