Konferencia ECO & ENERGY Innovation 2022

Od administratorreprik

Dňa 16.06.2022 sa REPRIK zúčastnil Konferecie ECO & ENERGY Innovation 2022. Hlavnými témami boli: Inovácie v MSP priemyselných podnikoch, programy a projekty v energetike, KZE a OZE, environmentálne aspekty projektovania stavieb a budov, revitalizačná, recirkulačná…

Druhý informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Valné zhromaždenie UKS

Od administratorreprik

Dňa 17.05.2022 sa REPRIK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska prostredníctvom online meetingu. Hlavnými témami boli:  Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, Návrh na zmenu stanov ÚKS, Informácia o súčasnej situácii v členstve ÚKS, Informácia o…

Pôdohospodárstvo Smart City Cluster

Od administratorreprik

V kancelárii REPRIK vo Zvolene sa dňa 11.04.2022 uskutočnila porada SPDR Zvolen. Hlavnými témami boli patent na čistenie kalov, odvodňovanie kalov, biorafinéria, financovanie – potrebných je cca 7 mld. €, čo je 1/3 vybraných peňazí…