5. Dunajská Konferencia

Dňa 21.10.2022 sme sa zúčastnili 5. Dunajskej konferencie, ktorú organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s podporou Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska.

Jubilejné slávnostné podujatie pri príležitosti 10. výročia EZÚS Rába-Dunaj-Váh, na 5. Dunajskú konferenciu, ktorej cieľ spočíva v prezentovaní regionálneho a cezhraničného hospodárskeho rozvoja, ako aj dostupných zdrojov. V rámci podujatia sme videli príležitosti sieťovania, budovania vzťahov ako aj zdieľané diskusie.

Hlavnými témami boli:

  • Predstavenie uplynulých 10 rokov fungovania EZÚS RDV
  • Predstavenie Zóny hospodárskeho rozvoja severozápadného Maďarska
  • Príležitosti do budúcnosti obsiahnuté v pohraničnom regióne (územné aspekty, orientácie plánovania, potenciálne zdroje)
  • Predstavenie programu Interreg DANUBE REGION
  • RESTART_4Danube – Podpora rehabilitácie miest prostredníctvom rozmachu kreatívnych priemyselných odvetví
Translate »